Том 45 № 11 (2019)

					View Том 45 № 11 (2019)


Спеціальний випуск
Новітні досягнення у дослідженні квазідвовимірних та шаруватих матеріалів
Відповідальні за випуск Ю.Г. Найдюк, О.А. Кордюк

Опубліковано: 2019-09-18

Статті