ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР

Про журнал

Щомісячний науковий журнал «Фізика низьких темпеpатуp» видається Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України з січня 1975 року та одночасно англійською мовою Американським інститутом фізики під назвою "Low Temperature Physics".

Засновники видання:
Національна академія наук України,
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: св. No6204, сер. КВ від 07.06.2002.

Науковий журнал «Фізика низьких темпеpатуp» публікує статті зі спеціальностей: 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

Науковий журнал «Фізика низьких темпеpатуp» входить до Переліку наукових фахових видань України.

Журнал «Фізика низьких темпеpатуp» входить до наукометричних баз даних: Web of Science (з 1975 року), Scopus (з 1996 року), Google академія (з 2017 року), Бібліометрика української науки (з 2017 року), Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (з 2011 року).

Поточний номер

Том 50 № 1 (2024)
					View Том 50 № 1 (2024)

III International Advanced Study Conference “Condensed Matter and Low Temperature Physics 2023” (CM&LTP 2023) Kharkiv, Ukraine, June 5–9, 2023
Guest Editor O. Dolbin

Опубліковано: 2023-11-29

Статті

Переглянути всі випуски