Особенности поведения избыточной проводимости в магнитном сверхпроводнике Dy0,6Y0,4Rh3,85Ru0,15B4

Автор(и)

  • А.Л. Соловьев Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
  • А.В. Tерехов Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
  • Е.В. Петренко Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
  • Л.В. Омельченко Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
  • Zhang Cuiping Superconducting Material Research Center (SMRC), Northwest Institute for Non-Ferrous Metal Research (NIN) Xi’an, China

DOI:

https://doi.org/10.1063/10.0000125

Ключові слова:

надпровідність, магнетизм, надлишкова провідність, псевдощілинний стан, намагніченість, локальні пари.

Анотація

Вперше досліджено температурні залежності надлишкової провідності σ'(T) та можливої псевдощілини (ПЩ) Δ*(T) в полікристалі Dy0,6Y0,4Rh3,85Ru0,15B4. Показано, що σ'(T) поблизу Tc добре описується флуктуаційною теорією Асламазова–Ларкина (АЛ), демонструючи 3D–2D кросовер при під-вищенні температури. За температурою кросовера T0 визначено довжину когерентності ξc(0) вздовж осі с. При T2D > T0 виявлено незвичайну залежність σ'(T), яка не описується флуктуаційними теоріями в інтервалі T0TFM, де відбувається феромагнітний перехід. Інтервал, в якому існують надпровідні флуктуації, виявляється досить вузьким та становить ΔTfl ≈ 2,8 К. Отримана температурна залежність ПЩ параметра Δ*(T) має вигляд, типовий для магнітних надпровідників з особливостями при Tmax ≈ 154 К та температурі можливого структурного переходу при Ts ~ 95 К. Нижче Ts параметр Δ*(T) має форму, типову для ПЩ у купратах, що дозволяє говорити про можливість реалізації ПЩ стану у Dy0,6Y0,4Rh3,85Ru0,15B4 в цьому інтервалі температур. Порівняння Δ*(T) з теорією Пітерса–Бауера дозволило визначити густину локальних пар поблизу Tс, 〈nn↓〉(TG) ≈ 0,35, що в 1,17 раза більше, ніж в оптимально допованих монокристалах YBa2Cu3O7–δ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Опубліковано

2019-09-23

Як цитувати

(1)
Соловьев, А.; Tерехов А.; Петренко, Е.; Омельченко, Л.; Cuiping, Z. Особенности поведения избыточной проводимости в магнитном сверхпроводнике Dy0,6Y0,4Rh3,85Ru0,15B4. Fiz. Nizk. Temp. 2019, 45, 1403-1414.

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>