Том 44 № 9 (2018)

					View Том 44 № 9 (2018)


Спеціальний випуск
Низькотемпературна фізика пластичності та міцності
До 80-річчя від дня народження В.Д. Нацика

Відповідальний за випуск П.П. Паль-Валь

Опубліковано: 2018-07-17

Статті