Влияние ширины барьера между двойными связанными квантовыми ямами GaAs/InGaAs/GaAs на биполярный транспорт и терагерцевое излучение горячими носителями в латеральном электрическом поле

Автор(и)

  • М.Н. Винославский Институт физики Национальной академии наук Украины, г. Киев, 03680, Украина
  • П.А. Белёвский Институт физики Национальной академии наук Украины, г. Киев, 03680, Украина
  • В.Н. Порошин Институт физики Национальной академии наук Украины, г. Киев, 03680, Украина
  • В.В. Вайнберг Институт физики Национальной академии наук Украины, г. Киев, 03680, Украина
  • Н.В. Байдусь Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, 603950, Россия

DOI:

https://doi.org/10.1063/10.0001248

Ключові слова:

гетероструктури, латеральний транспорт, просторовий перенос, терагерцеве випромінювання, струмові нестійкості, час тунелювання.

Анотація

Встановлено, що в гетероструктурах n-InGaAs/GaAs з асиметричними подвійними тунельно-зв’язаними квантовими ямами в умовах біполярної латеральної провідності польові залежності струму й інтегральної інтенсивності внутрізонної терагерцевої електролюмінесценції якісно відрізняються для різних товщин бар’єру між ямами. У випадку товстих (~50 Å) бар’єрів при полях, менших полів нестійкостей ганівського типу, спостерігаються високочастотні коливання струму, а інтенсивність випромінювання монотонно зростає зі збільшенням поля у всьому дослідженому діапазоні полів (до 3 кВ/см). Для малої товщини (~30 Å) бар’єрів осциляції струму практично відсутні, а інтенсивність випромінювання сильно зростає з полем при напруженостях більших ніж 1,5–2 кВ/см. Зростання інтенсивності випромінювання пояснюється додаванням до непрямих внутрішньопідзонних переходів прямих переходів електронів і дірок між підзонами розмірного квантування. Показано, що спостережені відмінності можуть бути пояснені різним відношенням часу міжзонної випромінювальної рекомбінації неосновних носіїв струму (дірок) у вузьких ямах і часу їх тунелювання в широкі ями, який залежить від товщини бар’єрів між ямами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Опубліковано

2020-04-21

Як цитувати

(1)
Винославский, М.; Белёвский, П.; Порошин, В.; Вайнберг, В.; Байдусь, Н. Влияние ширины барьера между двойными связанными квантовыми ямами GaAs/InGaAs/GaAs на биполярный транспорт и терагерцевое излучение горячими носителями в латеральном электрическом поле. Fiz. Nizk. Temp. 2020, 46, 755-761.

Номер

Розділ

Квантові ефекти в напівпровідниках та діелектриках

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають