Influence of electron irradiation on fluctuation conductivity and pseudogap in YBa2Cu3O7–δ single crystals

Автор(и)

  • A. L. Solovjov B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61103, Ukraine
  • L. V. Omelchenko B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61101, Ukraine
  • E. V. Petrenko B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61101, Ukraine
  • G. Ya. Khadzhai Department of Physics, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv 61022, Ukraine
  • D. M. Sergeyev K. Zhubanov Aktobe Regional State University, Aktobe 030000, Kazakhstan
  • A. Chroneos Department of Materials, Imperial College, London SW7 2AZ, UK
  • R. V. Vovk Department of Physics, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv 61022, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.1063/10.0013294

Ключові слова:

high-temperature superconductivity, electron irradiation, fluctuation conductivity, pseudogap, excess conductivity, YBCO single crystals

Анотація

Вивчено вплив електронного опромінення з енергією 2,5 МеВ на температурні залежності питомого опору ρ(T) оптимально допованого монокристала YBa2Cu3O7–δ. Температурні залежності флуктуаційної провідності σ′(T) та псевдощілини Δ* (T) від дози опромінення φ розраховано в межах моделі локальних пар. Показано, що зі збільшенням φ значення ρ(300 К) збільшується лінійно, тоді як Tc лінійно зменшується. В той самий час значення ρ(100 К) зростає нелінійно, демонструючи особливість при φ3 = 4, 3·1018 е/см2 , що також спостерігається на низці інших залежних від дози параметрів. Незалежно від дози опромінення в інтервалі температур від Tc до T01 σ′(T) підпорядковується класичним флуктуаційним теоріям Асламазова–Ларкіна (3D–АЛ) і Макі–Томпсона (2D–МТ), демонструючи 3D–2D кросовер при підвищенні температури. Температура кросовера Т0 дає змогу визначити довжину когерентності вздовж осі с ξc(0), яка під впливом опромінення збільшується в ~ 3 рази. Крім того, помітно збільшується інтервал надпровідних флуктуацій вище Tc. При φ1 = 0 спостерігається залежність ∆* (T), типова для монокристалів, що містять яскраво виражені границі двійників, з максимумом при Tpair ~ 120 К та чітким мінімумом при T = T01. Вперше встановлено, що при φ3 = 4,3·1018 е/см2 форма Δ* (T) сильно змінюється та стає такою ж, як і в оптимально допованих монокристалах YBa2Cu3O7–δ з дуже низькою температурою відкриття псевдощілини T* й помітно зменшеною Tpair, тоді як на залежності Tc(φ) не спостерігається жодних особливостей. Зі збільшенням дози опромінення до φ4 = 8,8·1018 е/см2 форма Δ* (T) відновлюється і стає такою ж, як у добре структурованих плівках YBa2Cu3O7–δ та бездвійникових монокристалах. В цьому випадку Tpair та Т* помітно зростають.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads

Опубліковано

2022-07-21

Як цитувати

(1)
Solovjov, A. L. .; Omelchenko, L. V. .; Petrenko, E. V. .; Khadzhai, G. Y. .; Sergeyev, D. M. .; Chroneos, A. .; Vovk, R. V. Influence of Electron Irradiation on Fluctuation Conductivity and Pseudogap in YBa2Cu3O7–δ Single Crystals. Fiz. Nizk. Temp. 2022, 48, 792–807.

Номер

Розділ

Надпровідність, зокрема високотемпературна

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>