Superlattice on the surface of a nanotube (Review Article)

Автор(и)

  • A.M. Ermolaev Academician I. M. Lifshitz Theoretical Physics Department V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv 61022, Ukraine
  • G. I. Rashba Academician I. M. Lifshitz Theoretical Physics Department V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv 61022, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.1063/10.0005181

Ключові слова:

nanotubes, superlattice, magnetic field, thermodynamic functions, dynamic conductivity, plasma waves, electron spin waves.

Анотація

Наведено результати теоретичних досліджень термодинамічних, кінетичних та високочастотних властивостей електронного газу на поверхні нанотрубки у магнітному полі при наявності повздовжньої надгратки. Нанорозміри області руху електронів призводять до квантування енергії, а її неоднозв’язність у присутності магнітного поля — до ефектів, які є похідними від ефекту Ааронова–Бома. Показано, що кривина нанотрубки навіть у відсутності магнітного поля обумовлює нові макроскопічні осциляційні ефекти типу осциляцій де Гааза–ван Альфена, які пов’язані з квантуванням енергії поперечного руху електронів та з кореневими особливостями густини електронних станів на поверхні нанотрубки. У газовому наближенні розраховано термодинамічні потенціали та теплоємність електронного газу на трубці. Отримано формулу Кубо для тензора провідності електронного газу на поверхні нанотрубки. Визначено області згасання Ландау електромагнітних хвиль на трубці та теоретично передбачено биття на графіку залежності провідності від параметрів трубки. У гідродинамічному наближенні розглянуто плазмові хвилі на поверхні напівпровідникової нанотрубки з надграткою. Показано, що уздовж трубки з одним сортом носіїв можуть розповсюджуватися оптичні та акустичні плазмони. Досліджено електронні спінові хвилі на поверхні напівпровідникової нанотрубки з надграткою у магнітному полі. Розраховано спектри та області без зіткнення згасання цих хвиль. Показано, що в цих областях у випадку трубок малого радіуса з виродженим електронним газом згасання спінових хвиль відсутнє.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads

Опубліковано

2021-05-20

Як цитувати

(1)
Ermolaev, A.; Rashba, G. I. Superlattice on the Surface of a Nanotube (Review Article). Fiz. Nizk. Temp. 2021, 47, 577-595.

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>