Про журнал

 

Метою видання журналу «Фізика низьких температур» є оприлюднення результатів наукових досліджень вчених - спеціалістів в галузі експериментальної та теоретичної фізики низьких температур.

Журнал «Фізика низьких температур» публікує статті, короткі повідомлення та листи до редактора, які містять оригінальні результати, а також огляди з найбільш актуальних проблем фізики низьких температур.

Тематика журналу:

 • Квантові рідини та квантові кристали
 • Надпровідність, зокрема високотемпературна
 • Бозе-ейнштейнівська конденсація
 • Низькотемпературний магнетизм
 • Електронні властивості провідних систем
 • Низькоpозмірні та невпорядковані системи
 • Наноструктури при низьких температурах
 • Квантові ефекти в напівпровідниках та діелектриках
 • Фізичні властивості кpіокpисталів
 • Динаміка кристалічної гратки
 • Низькотемпературна оптична спектроскопія
 • Низькотемпеpатуpна фізика пластичності та міцності
 • Фізичні властивості нанобіосистем
 • Техніка і методи низькотемпературного експерименту

Журнал призначено для фахівців в означених галузях науки, працівників наукових інститутів та вищих навчальних закладів, а також аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів та вчених звань.