Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

В журналі «Фізика низьких температур» публікуються статті, короткі повідомлення та листи редактору, які містять оригінальні результати, а також огляди з найбільш актуальних проблем фізики низьких температур. Статті та огляди, що направляються до редакції, не повинні бути опубліковані або призначені для опублікування в іншому видавництві.

Тематика жуpналу

   • Квантові рідини та квантові кристали
   • Надпровідність, зокрема високотемпературна
   • Бозе-ейнштейнівська конденсація
   • Низькотемпературний магнетизм
   • Електронні властивості провідникових систем
   • Низькоpозмірні та невпорядковані системи
   • Наноструктури при низьких температурах
   • Квантові ефекти в напівпровідниках та діелектриках
   • Фізичні властивості кpіокpисталів
   • Динаміка кристалічної гратки
   • Низькотемпературна оптична спектроскопія
   • Низькотемпеpатуpна фізика пластичності та міцності
   • Фізичні властивості нанобіосистем
   • Техніка та методи низькотемпературного експерименту

Загальна інформація

Статті повинні містити нові наукові результати. Обсяг статей, як правило, не повинен перевищувати 24-х сторінок без урахування таблиць та рисунків.

Короткі повідомлення дозволяють публікувати інформацію про важливі результати попередніх наукових дослід-жень. Обсяг повідомлень не повинен перевищувати п'яти друкарських сторінок і містити більш двох ілюстрацій. Опубліковані в даній pубpиці результати можуть бути згодом використані в тексті повної статті.

Листи редактору призначені для термінової публікації пріоритетних коротких повідомлень про відкриття та принципово нові наукові результати. Обсяг листів pедактоpу такий самий, як і коротких повідомлень. Термін публікації складає 2-3 місяці з моменту надходження до редакції.

Огляди, як правило, замовляються редколегією журналу. Автори можуть запропонувати оглядову статтю, подавши на розгляд редколегії план та анотацію.

Коментарі дозволяють публікувати зауваження (обсяг не більш двох сторінок) до статей, що вийшли на сторінках цього журналу. Виправлення авторів до власних статей розміщуються в pубpиці Виправлення.

У розділі Хроніка публікуються повідомлення про конференції, симпозіуми, семінари.

Приймаються до публікації повідомлення про нові матеріали, прибори та апаратуру для кріогенної техніки.

Одночасно журнал «Фізика низьких температур» видається в США Американським інститутом фізики англійською мовою під назвою "Low Temperature Physics".

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ

ДОГОВІР - ДОРУЧЕННЯ

Інформація для авторів публікується в журналі, а також знаходиться на сайті журналу fnt.ilt.kharkiv.ua

Матеріали для публікації слід направляти за адресою:

Редакція журналу «Фізика низьких температур»
ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України
просп. Науки, 47, м. Харків, 61103, Україна
Телефон: +38 (057) 340-50-17, +38 (057) 341-08-64
Факс: +38 (057) 340-33-70
Е-mail: fnt@ilt.kharkov.ua

Статті

Політика розділу за замовчуванням