Магнитный эффект близости в структурах многозонный сверхпроводник/ферромагнитный металл

Автор(и)

  • Е. А. Кошина Донецкий физико-технический институт им. А. А. Галкина Национальной академии наук Украины Киев, 03680, Украина

DOI:

https://doi.org/10.1063/10.0002150

Ключові слова:

эффект близости, гетероструктуры сверхпроводник/ферромагнетик, многозонный сверхпроводник.

Анотація

Вивчено магнітний ефект близькості в структурах багатозонний надпровідник/ феромагнітний метал (S/F). У випадку, коли транспортні властивості обох металів відповідають дифузійному типу провідності, на основі аналітичних рішень рівнянь Узаделя, отриманих для окремих значень граничних параметрів, показано, що наведені (близькісні) магнітні характеристики відображають багатозонну структуру надпровідника та суттєво залежать від стану S/F межі для кожної зони S шару та величини обмінної взаємодії у F шарі. Розглянуто основні прояви індукованого магнетизму для кожної зони S шару поблизу S/F межі: додаткове пригничення надпровідного параметра порядку обмінним полем, розщеплення квазічастинкових станів по спіну, існування локальних станів всередині енергетичної щілини, індуковане намагнічення неспарених електронів в S шарі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Опубліковано

2020-09-22

Як цитувати

(1)
Кошина, Е. А. Магнитный эффект близости в структурах многозонный сверхпроводник/ферромагнитный металл. Fiz. Nizk. Temp. 2020, 46, 1266-1275.

Номер

Розділ

Низькотемпературний магнетизм