Новый подход к исследованию спектров катодолюминесценции свободных кластеров инертных элементов с квазикристаллической и кристаллической структурой

Автор(и)

  • В.Л. Вакула Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
  • А.Г. Данильченко Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
  • Ю.С. Доронин Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
  • Г.В. Камарчук Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
  • А.П. Конотоп Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
  • В.Н. Самоваров Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
  • А.А. Ткаченко Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина

DOI:

https://doi.org/10.1063/10.0000533

Ключові слова:

нанокластер, катодолюмінесценція, ікосаедрична структура, ГЦК структура, аргон, криптон, ксенон.

Анотація

Запропоновано новий підхід до кількісного аналізу спектрів катодолюмінесценції вільних кластерів інертних елементів, які формуються в надзвуковому струмені, що витікає у вакуум. У рамках цього підходу, який враховує міру кластеризації речовини в струмені, проведено аналіз інтенсивностей смуг люмінесценції нейтральних та заряджених ексимерних комплексів (Rg2)* та (Rg4+)*, виміряних для нанокластерів трьох інертних газів (Rg = Ar, Kr та Xe) з середнім розміром від 100 до 18000 атомів/кластер (діаметром від 2 до 13 нм). Показано, що концентрація сконденсованої в кластери речовини, яка суттєво впливає на абсолютні значення інтегральної інтенсивності спектральних смуг, пропорційна логарифму середнього розміру кластерів у струмені. Аналіз нормованих інтенсивностей дав змогу за даними спектрів катодолюмінесценції виокремити дві області розмірів нанокластерів, що, відповідно до результатів електронографічних досліджень, можуть бути ідентифіковані як області реалізації в кластерах аргону, криптону та ксенону квазікристалічної ікосаедричної та кристалічної ГЦК структур, а також перехідну область, в якій обидві фази співіснують. Для кристалічних кластерів з ГЦК структурою встановлено, що світіння нейтральних молекул (Rg2)* відбувається з усього об’єму кластера, у той час як заряджені комплекси (Rg4+)* випромінюють переважно з приповерхневого шару.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Опубліковано

2019-12-19

Як цитувати

(1)
Вакула, В.; Данильченко, А.; Доронин, Ю.; Камарчук, Г.; Конотоп, А.; Самоваров, В.; Ткаченко, А. Новый подход к исследованию спектров катодолюминесценции свободных кластеров инертных элементов с квазикристаллической и кристаллической структурой. Fiz. Nizk. Temp. 2019, 46, 180-191.

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>