Dilatometric and refractive parameters of rubidium sulfate crystals at low temperatures

Автор(и)

  • A. Pryshko Physics Faculty, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv 79005, Ukraine
  • I. S. Novosad Physics Faculty, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv 79005, Ukraine
  • Z. O. Kohut Lviv Politechnic National University, Lviv 79013, Ukraine
  • V. M. Salapak Ukrainian National Forestry University, Lviv 79057, Ukraine
  • O. M. Horina Lviv State University of Life Safety, Lviv 79007, Ukraine

Ключові слова:

crystal, relative elongation, anisotropy, refractive index, optical isotropic point, angle between optical axes

Анотація

Досліджено температурні зміни відносного подовження (Δl/l0)i та показників заломлення ni(T) кристалів сульфату рубідію в області низьких температур. Зі зниженням температури лінійні розміри та об’єм кристала зменшуються, а параметри (Δl/l0)i є анізотропними. Значення ni зростають зі зниженням температури для всіх фізичних напрямів кристала, і відбувається перетин кривих nz(T) та nx(Т) при температурі Т = 85 К. Це вказує на існування оптичної ізотропної точки в цьому кристалі, що підтверджується незалежними вимірюваннями кута між оптичними осями при різних температурах. Показано, що кристали сульфату рубідію є оптично двовісними з кутом між оптичними осями 2V = 41,5° при кімнатній температурі. Зі зниженням температури кут між оптичними осями зменшується майже лінійно, так що при Т = 85 К кристал переходить від оптично двовісного до оптично одновісного (2V = 0°). Розраховано температурні зміни значень електронної поляризовності αі . Показано, що зі зниженням температури αі дещо зростає, тому в області існування оптичної ізотропної точки значення αx та αz рівні між собою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads

Опубліковано

2024-05-24

Як цитувати

(1)
Pryshko, A. .; Novosad, I. S. .; Kohut, Z. O. .; Salapak, V. M. .; Horina, O. M. . Dilatometric and Refractive Parameters of Rubidium Sulfate Crystals at Low Temperatures. Fiz. Nizk. Temp. 2024, 50, 649–654.

Номер

Розділ

Динаміка кристалічної гратки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають