Effects of annealing on the fluctuation conductivity and pseudogap in slightly doped HoBa2Cu3O7–δ single crystals

Автор(и)

  • A. L. Solovjov B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the NAS of Ukraine
  • L. V. Omelchenko B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the NAS of Ukraine, Kharkiv 61103, Ukraine
  • E. V. Petrenko B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the NAS of Ukraine, Kharkiv 61103, Ukraine
  • Yu. A. Kolesnichenko B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the NAS of Ukraine, Kharkiv 61103, Ukraine
  • A. S. Kolesnik B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61103, Ukraine
  • S. Dzhumanov Institute of Nuclear Physics, Uzbek Academy of Sciences, Ulugbek, Tashkent 100214, Uzbekistan
  • R. V. Vovk The Faculty of Physics, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv 61022, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.1063/10.0016484

Ключові слова:

флуктуаційна провідність, псевдощілина, надлишкова провідність, відпал, монокристали HoBCO

Анотація

Вивчено вплив відпалу при кімнатній температурі на флуктуаційну провідність (ФЛП) σ′(T) і псевдощілину (ПЩ) Δ*(T) у базисній площині ab монокристалів ReBa2Cu3O7–δ (Re = Ho) з нестачею кисню. Показано, що на всіх етапах відпалу ФЛП поблизу Tc можна описати флуктуаційними теоріями Асламазова–Ларкіна та Макі–Томпсона, де спостерігається 3D–2D кросовер із підвищенням температури. За температурою кросовера Т0 визначено довжину когерентності вздовж осі c — ξс(0) = (2,82 ± 0,2) Å. На проміжному етапі відпалу виявлено аномальне зростання 2D ФЛП, що пов’язано з впливом некомпенсованих магнітних моментів у HoBa2Cu3O7–δ (HoBCO): μeff, Ho = 9,7μB. Для загартованого зразка S1 температурна залежність ПЩ має форму, типову для монокристалів з великою кількістю дефектів. Проте Δ*(T) має два невеликі додаткові максимуми при високих температурах, що є особливістю монокристалів HoBCO з вираженими двійниками та вказує на двофазність зразка. Під час відпалу форма Δ*(T) помітно змінюється, ймовірно, за рахунок збільшення магнітної взаємодії (зразок S2). Більш важливою є зміна нахилу даних при високих температурах, який став приблизно в 3,5 рази крутішим. Упорядкування розподілу кисню за рахунок процесу дифузії під час відпалу дещо компенсує вплив магнітної взаємодії, проте нахил не змінюється (зразок S3). Цікаво, що нахил виявляється таким же, як і для надпровідників на основі FeAs, що свідчить про можливість існування хвиль спінової щільності в HoBCO в ПЩ стані. Порівняння псевдощілинного параметра Δ*(T)/Δ*max поблизу Tc з теорією Пітерса–Бауера виявило незначне збільшення щільності локальних пар <nn>, що має пояснювати спостережене підвищення Tc на 9 K під час відпалу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads

Опубліковано

2023-01-27

Як цитувати

(1)
Solovjov, A. L.; Omelchenko, L. V.; Petrenko, E. V.; Kolesnichenko, Y. A.; Kolesnik, A. S. .; Dzhumanov, S.; Vovk, R. V. Effects of Annealing on the Fluctuation Conductivity and Pseudogap in Slightly Doped HoBa2Cu3O7–δ Single Crystals. Fiz. Nizk. Temp. 2023, 49, 115–127.

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 > >>