Pseudogap state and unusual metallic conductivity in high-Tc cuprate superconductors

Автор(и)

  • S. Dzhumanov Institute of Nuclear Physics, Uzbek Academy of Sciences, Ulugbek 100214, Tashkent, Uzbekistan
  • Sh. R. Malikov Institute of Nuclear Physics, Uzbek Academy of Sciences, Ulugbek 100214, Tashkent, Uzbekistan
  • Sh. S. Djumanov Institute of Nuclear Physics, Uzbek Academy of Sciences, Ulugbek 100214, Tashkent, Uzbekistan

DOI:

https://doi.org/10.1063/10.0008967

Ключові слова:

high- Tc cuprate superconductors, polarons, BCS-like pairing above Tc , bosonic Cooper pairs, unusual metallic transports, different resistive anomalies.

Анотація

Розглянуто БКШ-подібне спарювання поляронних носіїв вище температури надпровідного переходу Tc у недолегованих та оптимально легованих купратних високотемпературних надпровідниках (ВТНП), що приводить до утворення бозонних куперівських пар та появи псевдощілини на поверхні Фермі при характеристичній температурі T* > Tc. Показано, що теоретично розрахована крива залежності БКШ-подібної псевдощілини від рівня легування x досить добре узгоджу ється з експериментальними даними щодо вивчення залежності псевдощілини від x в La2–xSrxCuO4. З’ясовано механізми незвичайних металічних провідностей вище та нижче T* вздовж шарів CuO2 (ab-площини) у цих ВТНП системах. Розглядаються провідності трьох типів носіїв струму (великих поляронів, збуджених фермі-компонентів бозонних куперівських пар та самих бозонних куперівських пар) при їх розсіюванні на акустичних і оптичних коливаннях гратки в нормальному стані ВТНП купратів. Встановлено, що лінійна температурна залежність питомого опору ρab(T) оптимально легованих ВТСП купратів вище T* пов’язана з процесами розсіювання поляронних носіїв на акустичних і оптичних фононах. Теоретичні результати, порівняні з експериментальними даними, дозволяють стверджувати, що різні тенденції відхилення ( ) ab Tρ від лінійного закону вгору та вниз нижче *T та найцікавіші резистивні переходи (тобто явний стрибок і різкий спад) у ρab(T) при T*=T пов’язані з конкуруючими ефектами псевдощілини та надмірною провідністю некоге рентних бозонних куперівських пар у нормальному стані ВТНП купратів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads

Опубліковано

2021-11-23

Як цитувати

(1)
Dzhumanov, S.; Malikov, S. R.; Djumanov, S. S. Pseudogap State and Unusual Metallic Conductivity in High-Tc Cuprate Superconductors. Fiz. Nyzk. Temp. 2021, 48, 79-86.

Номер

Розділ

Надпровідність, зокрема високотемпературна

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають