Possibility for the anisotropic acoustic plasmons in LaH10 and their role in enhancement of the critical temperature of superconducting transition

Автор(и)

  • E. A. Pashitskii Institute of Physics of the National Academy of the Sciences of Ukraine, Kyiv 03028, Ukraine
  • V. I. Pentegov Institute of Physics of the National Academy of the Sciences of Ukraine, Kyiv 03028, Ukraine
  • A. V. Semenov Institute of Physics of the National Academy of the Sciences of Ukraine, Kyiv 03028, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.1063/10.0008960

Ключові слова:

room-temperature superconductivity, rare-earth superhydrides, acoustic plasmons.

Анотація

Обговорюється можлива роль колективних акустичних електронних збуджень у механізмі надпровідності майже кімнатної температури в супергідридах при мегабарних тисках. Хоча переважна роль фононного механізму надпровідності в таких сполуках очевидна завдяки виміряному ізотопічному ефекту з дейтерієм (на LaD10), малі значення ефективної кулонівської константи, які обрані при теоретичних розрахунках критичної температури, заслуговують на подальше обґрунтування. Ми вважаємо, що додаткове пригнічення кулонівського відштовхування в супергідридах може бути пов’язане з появою додаткових акустичних плазмонних гілок в їх колективних спектрах. В LaH10 умови такого механізму виникають внаслідок гібридизації станів La 4f і H 1s поблизу рівня Фермі в околиці L-точки зони Бріллюена. Запропоновано аналітичну модельну апроксимацію для результуючої зони провідності та показано, що в певному діапазоні напрямків у просторі квазіімпульсів у спектрі колективних електронних збуджень у LaH10 з’являється акустична гілка. Проаналізовано внесок цих збуджень у пригнічення ефективної кулонівської константи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads

Опубліковано

2021-11-18

Як цитувати

(1)
Pashitskii, E. A.; Pentegov, V. I.; Semenov, A. V. Possibility for the Anisotropic Acoustic Plasmons in LaH10 and Their Role in Enhancement of the Critical Temperature of Superconducting Transition. Fiz. Nizk. Temp. 2021, 48, 30-35.

Номер

Розділ

Статті