Comparative analysis of the temperature dependences of the resistivity, pseudogap, and thermoelectric power in polycrystals YBa2Cu3O7–δ with a decrease in the density of charge carriers

Автор(и)

  • A.L. Solovjov B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61103, Ukraine
  • V. B. Stepanov B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61103, Ukraine
  • Yu. A. Kolesnichenko B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61103, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.1063/10.0006060

Ключові слова:

high-temperature superconductivity, fluctuation conductivity, thermoEMF, YBCO polycrystals.

Анотація

Проведено порівняльний аналіз температурних залежностей надлишкової провідності σ′(T), псевдощілини (ПЩ) Δ*(T) та термоЕРС S(T) в текстурованих полікристалах YBa2Cu3O7–δ з різною щільністю носіїв заряду nf в залежності від рівня допування киснем. Показано, що для оптимально допованого (ОД) зразка з Тс = 90 К (зразок S1), σ′(T) поблизу Тс добре описується флуктуаційними теоріями Асламазова–Ларкiна (АЛ-3D) і Макi–Томпсона (МТ-2D), та демонструє 3D–2D кросовер при підвищенні температури. При температурі кросовера T0 визначено довжину когерентності вздовж осі с, ξс(0). При зменшенні nf (зразки S2 з Тс = = 84 К та S3 з Тс = 80 К) внесок МТ пригнічується, а залежність σ′(T) підпорядковується теорії Лоренца–Доніаха (ЛД), що типово для зразків з дефектами. Отримана для S1 залежність Δ*(T) має типовий вигляд для ОД монокристалів YBCO з максимумом при Tpair ~ 114 К та лінійною ділянкою, що спадає до Т01 ~ 94 К, яка обмежує область надпровідних флуктуацій вище Тс. При зменшенні nf форма Δ*(T) помітно змінюється та стає типовою для плівок YBCO з симетричним максимумом при Tpair, яка є температурою БЕК–БКШ переходу у високотемпературних надпровідниках. Зі зменшенням nf нахил S(T) змінюється від позитивного до від’ємного та демонструє особливість при температурі відкриття ПЩ Т*. Відповідно, залежність S(T)/T від log T змінюється від лінійної до нелінійної, що вказує на зміну характеру взаємодій в електронній підсистемі YBCO при зменшенні nf, оскільки S/T ~ 1/ nf.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads

Опубліковано

2021-08-17

Як цитувати

(1)
Solovjov, A.; Stepanov, V. B.; Kolesnichenko, Y. A. Comparative Analysis of the Temperature Dependences of the Resistivity, Pseudogap, and Thermoelectric Power in Polycrystals YBa2Cu3O7–δ With a Decrease in the Density of Charge Carriers. Fiz. Nizk. Temp. 2021, 47, 883-894.

Номер

Розділ

Надпровідність, зокрема високотемпературна

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>