Критическая скорость перехода к турбулентности в жидких растворах 3Не–4Не

Автор(и)

  • В. А. Вракина Физико-технический институт низких температур им. Б. И. Веркина Национальной академии наук Украины, Харьков, 61103, Украина
  • Э. Я. Рудавский Физико-технический институт низких температур им. Б. И. Веркина Национальной академии наук Украины, Харьков, 61103, Украина
  • С. С. Соколов Физико-технический институт низких температур им. Б. И. Веркина Национальной академии наук Украины, Харьков, 61103, Украина
  • В. К. Чаговец Физико-технический институт низких температур им. Б. И. Веркина Национальной академии наук Украины, Харьков, 61103, Украина
  • .Г. А. Шешин Физико-технический институт низких температур им. Б. И. Веркина Национальной академии наук Украины, Харьков, 61103, Украина
  • Т. В. Чаговец Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, Prague 18221, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.1063/10.0001906

Ключові слова:

сверхтекучие растворы 3Не в 4Не, кварцевый камертон, турбулентность, критическая скорость.

Анотація

Вивчено перехід між ламінарним і турбулентним потоками навколо кварцового камертона, що коливається у надплинному 4Не і концентрованих розчинах (5 і 15% 3Не в 4Не) з частотою ω в інтервалі температур 0,3–2,3 К. Отримано температурні залежності амплітуди критичної швидкості vcr переходу і показано, що для опису цих залежностей в концентрованих розчинах 3Не в 4Не з в’язкістю η та густиною ρ може бути використано співвідношення νcr~√(ηω/ρ) з одним підгінним параметром, але для температурної залежності vcr в чистому 4Не це співвідношення не виконується. Показано також, що в концентрованих розчинах 3Не–4Не, на відміну від чистого 4Не, температура практично не впливає на значення коефіцієнта опору потоку як в ламінарному, так і турбулентному режимах. В області температур 0,5–1 К побудовані концентраційні залежності коефіцієнта опору потоку в ламінарному режимі, нормованого на ефективну площу поперечного перерізу, що коливається. Розрахункові залежності, які отримано, показали, що в області малих концентрацій розчину, з x3 < 1% 3Не, нормований коефіцієнт слабко залежить від концентрації 3Не і якісно може бути описаний співвідношенням λ / S ~√(ρηω). У діапазоні концентрацій з x3 > 1% 3Не коефіцієнт різко зростає і причина такого зростання в даний час не з’ясована. В цілому результати дослідження показують, що збільшення концентрації 3Не в розчині приводить до збільшення його стійкості по відношенню до виникнення турбулентності зі зростанням сили збудження кварцового камертона.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Опубліковано

2020-08-26

Як цитувати

(1)
Вракина, В. А.; Рудавский, Э. Я.; Соколов, С. С.; Чаговец, В. К.; Шешин, .Г. А.; Чаговец, Т. В. Критическая скорость перехода к турбулентности в жидких растворах 3Не–4Не. Fiz. Nizk. Temp. 2020, 46, 1147-1154.

Номер

Розділ

Квантові рідини та квантові кристали

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 5 > >>