Низкотемпературный пик внутреннего трения в высокоэнтропийном сплаве Al0,5CoCrCuFeNi

Автор(и)

  • Ю.А. Семеренко Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
  • В.Д. Нацик Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина

DOI:

https://doi.org/10.1063/10.0000367

Ключові слова:

високоентропійні сплави, механічна спектроскопія, термоактиваційний аналіз, дислокаційний релаксатор.

Анотація

Досліджено динамічну пружність і внутрішнє тертя високоентропійного сплаву Al0,5CoCrCuFeNi у широкому інтервалі низьких температур 4,2–300 К. В експериментах вивчались коливання вигину на частоті 530 Гц тонких пластин у двох структурних станах: зразки виготовлені після кристалізації литого сплаву I; ті ж зразки після тривалого високотемпературного відпалу II. Для цих структурних станів одержано та проаналізовано температурні залежності внутрішнього тертя Q-1(T) − і динамічного модуля Юнга E(T). У стані I обидві залежності — монотонні функції без яких-небудь особливостей: при охолодженні внутрішнє тертя зменшується від QI-1(T=300 К)≃10-3 до QI-1(T=4,2 К)≃10-4, а модуль Юнга зростає від EI(T=300 K)≃180 ГПа до EI(T=4,2 K)≃190 ГПа. Перехід у стан II призводить до появи на залежності QII-1(T) піка висотою приблизно 10−4 з центром при Tp ≃ 228 K без істотних змін внутрішнього тертя при інших температурах. Модуль Юнга EII(T) значно зростає (в середньому на 20%) при усіх значеннях температури, а поблизу Tp ≃ 228 K на залежності EII(T) виникає пологий виступ висотою ΔEII≈ 0,3 ГПа ≈10-4 EII(T = 4,2К). Статистичний та термоактиваційний аналіз аномалій в’язко-пружних властивостей сплаву поблизу Tp ≃ 228К відповідно до розробленого раніше алгоритму [В.Д. Нацик, Ю.A. Семеренко, ФНТ 42, 185 (2016)] привів до висновку, що ця аномалія обумовлена резонансною взаємодією пружних коливань пластини з динамічними процесами у системі дислокаційних релаксаторів — термічно активованих відривів дислокаційних сегментів від локальних дефектів [M. Koiwa and R.R. Hasiguti, Acta Met. 13, 1219 (1965)]. Високотемпературний відпал литого сплаву призводить до значних змін морфології та дислокаційної структури зразків, а наслідком цього є значне зростання їх пружності (модуля Юнга) та появи піка внутрішнього тертя в області помірно низьких температур. Властивості цього піка аналогічні властивостям піків Хасігуті або β-піків у простих металах з ГЦК та ОЦК решітками.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Опубліковано

2019-11-20

Як цитувати

(1)
Семеренко, Ю.; Нацик, В. Низкотемпературный пик внутреннего трения в высокоэнтропийном сплаве Al0,5CoCrCuFeNi. Fiz. Nizk. Temp. 2019, 46, 92-103.

Номер

Розділ

Низькотемпеpатуpна фізика пластичності та міцності

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>