Дислокационные механизмы низкотемпературной акустической релаксации в железе

Автор(и)

  • В.Д. Нацик Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
  • Ю.А. Семеренко Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина

DOI:

https://doi.org/10.1063/1.5097366

Ключові слова:

низькі температури, механічна спектроско-пія, дислокації, термоактиваційний аналіз, внутрішнє тертя, дислокаційний релаксатор.

Анотація

Розроблено та апробовано комплексний підхід до вивчення механізмів низькотемпературної дислокаційної релаксації при циклічних низькотемпературних деформаціях кристалічних матеріалів: сумісне використання експериментальних методів механічної спектроскопії у широких частотно-температурних діапазонах та теоретичних методів статистичного і термоактиваційного аналізу експериментальних результатів. Ефективність такого підходу продемонстровано на прикладі вивчення низькотемпературних релаксаційних резонансів у кристалах заліза, дислокаційна структура яких змінювалась попередньою пластичною деформацією. Одержані раніше результати механічної спектроскопії заліза у температурному інтервалі 4 К < T < 150 К при частотах коливань порядка 1 Гц і 105 Гц у даному дослідженні доповнено детальним вивченням температурних спектрів внутрішнього тертя та модуля Юнга монокристалічної пластини заліза при проміжних частотах порядку 103 Гц. Для інтерпретації всієї сукупності експериментальних результатів запропоновано модель двоходового дислокаційного релаксатора: перша його складова — прямолінійний сегмент дислокаційної лінії у рельєфі Пайєрлса I роду, релаксація якого визначається термічною активацією парних кінків; друга складова — ланцюжок геометричних кінків, котрі здатні до термічно активованої дифузії у рельєфі Пайєрлса II роду. Одержано емпіричні оцінки енергетичних, силових, інерційних та геометричних характеристик обох складових такого релаксатора. Дане дослідження доповнює виконаний раніше аналіз процесів механічної релаксації у кристалах, обумовлених зародженням і переміщеннями кінків на дислокаційних лініях (огляд: A. Seeger and C. Wüthrich, Nuovo Cimento B 33, 38 (1976)).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Опубліковано

2019-03-19

Як цитувати

(1)
Нацик, В.; Семеренко, Ю. Дислокационные механизмы низкотемпературной акустической релаксации в железе. Fiz. Nizk. Temp. 2019, 45, 644-662.

Номер

Розділ

Низькотемпеpатуpна фізика пластичності та міцності

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>