Tunneling conductance of the s-wave and d-wave pairing superconductive graphene–normal graphene junction

Автор(и)

  • A.M. Korol National University for Food Technologies, Volodymyrska Str. 68, Kyiv 01601, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.1063/1.5097357

Ключові слова:

контакт графен–надпровідний графен, андріївське та нормальне відбивання, провідність, швидкість Фермі.

Анотація

У рамках формалізму Блондера–Тинкхема–Клапвійка розраховано та проаналізовано провідність контакту: нормальний графен–надпровідний графен із s-хвильовим і незалежно d-хвильовим спарюванням. Власні функції, коефіцієнти андріївського та нормального відбивання одержані за допомогою розв’язку рівнянь Дірака–Боголюбова–де Жена. Розглянуто випадки безщільового та щільового графену для обох ситуацій: s-хвильового і незалежно d-хвильового спарювання. Показано, що характеристики даного контакту є чутливими до відношення vFN/vFS, де vFN, vFS — швидкості Фермі в нормальному та надпровідному графені відповідно. Цей результат стосується як андріївського, так і нормального відбивання. Перший з них є визначальним процесом у формуванні провідності. Зроблені висновки справедливі для довільного орієнтаційного кута d-хвиль. У кожного з розглянутих чотирьох випадків: s-, d-спарювання, щільового та безщільового графена, свої особливості провідності. У кожному випадку проаналізовано залежність провідності від зовнішнього електростатичного потенціалу та від енергії Фермі. Одержані результати можуть бути корисними для регулювання транспортних властивостей контакту: нормальний графен–надпровідний графен.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads

Опубліковано

2019-03-19

Як цитувати

(1)
Korol, A. Tunneling Conductance of the S-Wave and d-Wave Pairing Superconductive graphene–normal Graphene Junction. Fiz. Nyzk. Temp. 2019, 45, 576-583.

Номер

Розділ

Надпровідність, зокрема високотемпературна