Kinetics of the thermal decomposition of thermally reduced graphene oxide treated with a pulsed high-frequency discharge in hydrogen atmosphere

Автор(и)

  • M. S. Barabashko B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61103, Ukraine
  • M. Drozd Institute for Low Temperatures and Structure Research Polish Academy of Sciences, Wrocław 50-422, Poland
  • A. V. Dolbin B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61103, Ukraine
  • R. M. Basnukaeva B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61103, Ukraine
  • N. A. Vinnikov B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61103, Ukraine

Ключові слова:

thermal stability, kinetics, thermally reduced graphene oxide, heating rate, function groups, dehydrogenation

Анотація

Досліджено термічну стабільність і кінетику термічного розкладання термічно відновленого оксиду графену (TRGO), який оброблено імпульсним високочастотним розрядом в атмосфері водню. Для отримання вихідного оксиду графіту із графітового порошку використовували модифікований метод Хаммерса. Термічну ексфоліацію порошку оксиду графену проводили в умовах вакууму зі швидкістю нагріву 5–7 градусів за хвилину до температури 300 °С. TRGO було оброблено імпульсним високочастотним розрядом в атмосфері водню для часткового гідрування графену (хімічне додавання атомарного водню), що спричиняє структурні зміни у вуглецевих площинах і утворення зв’язків C–H sp3. Вимірювання втрати маси за допомогою термогравіметричного аналізу проводилися від кімнатної температури до 1000 °C в атмосфері азоту зі швидкістю потоку азоту 20 мл/хв і різними швидкостями нагрівання: 50, 75, 100, 125, 150 та 200 К/хв відповідно. Метод Кіссінджера використовувався для визначення енергії активації речовин, що розкладаються. Енергії активації Ea1, Ea2 та Ea3, що дорівнюють 28, 50 та 148 кДж/моль відповідно, були порівняні з енергіями активації термічної дефункціоналізації багатошарових вуглецевих нанотрубок (MWCNTs). Енергія активації Ea3 = 148 кДж/моль близька до термічного розкладання ангідридних функціональних груп у MWCNT. Значення Ea2 = 50 кДж/моль вказує на наявність функціональних груп кето- та гідроксикислот на TRGO. Енергія активації Ea1 = 28 кДж/моль пов’язана з усіма іншими групами, включаючи легші зв’язки C–H, які руйнуються внаслідок дегідрування TRGO. Отримані експериментальні результати є корисними для подальшої розробки кінетичної моделі механізму найбільш ймовірної реакції розпаду TRGO.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads

Опубліковано

2024-03-26

Як цитувати

(1)
Barabashko, M. S. .; Drozd, M. .; Dolbin, A. V. .; Basnukaeva, R. M. .; Vinnikov, N. A. . Kinetics of the Thermal Decomposition of Thermally Reduced Graphene Oxide Treated With a Pulsed High-Frequency Discharge in Hydrogen Atmosphere. Fiz. Nizk. Temp. 2024, 50, 403–407.

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають