Иванов, Б. А., & Шека, Д. Д. (1995). Динамика ансамбля вихрей в сильно анизотропных планарных ферромагнетиках со спином s=1. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 21(4), 431–440. вилучено із https://fnt.ilt.kharkov.ua/index.php/fnt/article/view/f21-0431r