Капчава, Т. А., Кекутия, Ш. Е., & Чхаидзе, Н. Д. (1995). Распространение волн в пленке сверхтекучего 3Не-А. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 21(4), 390–393. вилучено із https://fnt.ilt.kharkov.ua/index.php/fnt/article/view/f21-0390r