Кононенко, В., & Пустовалов, В. (1976). Влияние постоянного магнитного поля на предел текучести никеля при 4,2 К . ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 2(2), 263–268. вилучено із https://fnt.ilt.kharkov.ua/index.php/fnt/article/view/f02-0263r