Кононенко, В. (1975). Пластическая деформация монокристаллов никеля при низких температурах. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 1(11), 1420–1427. вилучено із https://fnt.ilt.kharkov.ua/index.php/fnt/article/view/f01-1420r