(1)
Калиненко, О. .; Левченко, О. . Радій Гуржі, який став піонером у галузі електронної гідродинаміки. Fiz. Nizk. Temp. 2023, 49, 1471-1474.