[1]
Dmitriev, V., Omel`yanovskiy, O., Ishchenko, L., Khristenko, E., Rybaltchenko, L., Terekhov, A., Zaleski, A., Khlybov, E., Kostyleva, I. і Sadakov, A. 2009. Superconducting and magnetic properties of a new EuAsFeO0.85F0.15 superconductor. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР. 35, 7 (Трав 2009), 659–662. DOI:https://doi.org/10.1063/1.3168636.