[1]
Eremenko, V., Gnatchenko, S., Kachur, I., Piryatinskaya, V., Ratner, A., Shapiro, V., Kosmyna, M., Nazarenko, B. і Puzikov, V. 2005. Photoinduced absorption and anomalous dichroism in NaCa2Mn2V3O12 garnet as an evidence for the formation of oxygen holes dynamics. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР. 31, 11 (Вер 2005), 1293–1301. DOI:https://doi.org/10.1063/1.2127891.