[1]
Gnezdilov, V., Pashkevich, Y., Yeremenko, A., Lemmens, P., Guntherodt, G., Shiryaev, S., Bychkov, G. і Barilo, S. 2003. Phonon Raman scattering in LaMn1-xCoxO3 (x = 0, 0.2, 0.3, 0.4, and 1.0). ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР. 29, 11 (Вер 2003), 1269–1272.