[1]
Иванов, Б.А. і Шека, Д.Д. 1995. Динамика ансамбля вихрей в сильно анизотропных планарных ферромагнетиках со спином s=1. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР. 21, 4 (Квіт 1995), 431–440.