Low Temperature Physics: 45, 928 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5116545
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 8 (Август 2019), c. 1084-1091    ( к оглавлению , назад )

Особенности расщепления крамерсовых дублетов Nd3+ в антиферромагнитном кристалле NdFe3(BO3)4 во внешнем магнитном поле

С.Л. Гнатченко, И.С. Качур, В.С. Курносов, В.Г. Пирятинская

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: piryatinskaya@ilt.kharkov.ua

А.В. Малаховский, И.А. Гудим

Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН Академгородок, 50, г. Красноярск, 660036, Россия

Статья поступила в редакцию 16 апреля 2019 г., опубликована онлайн 26 июня 2019 г.

Анотація

Проведено дослідження спектрів оптичного поглинання легкоплощинного антиферомагнетика NdFe3(BO3)4 в області пере-ходу 4I9/22H11/2 іону Nd3+ в діапазоні температур 2–35 К і в зовнішніх магнітних полях напруженістю до 65 кЕ, які направлені як вздовж осі С3, так і в базисній площині кристалу. Визначено величини розщеплень збуджених станів Nd3+ в обмінному полі підсистеми Fe3+, а також значення g-факторів станів мультиплету 2H11/2. Нетривіальні залежності розщеплення деяких станів Nd3+ в магнітному полі вказують на присутність анізотропної Fe–Nd обмінної взаємодії для цих збуджених станів.

Ключові слова: рідкісноземельний фероборат, спектри поглинання, f–f переходи.