Low Temperature Physics: 45, 914 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5116543
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 8 (Август 2019), c. 1068-1077    ( к оглавлению , назад )

Дискретизация тока и магнитного поля сверхпроводящей структурой с асимметричным квантовым интерферометром

С.И. Бондаренко, В.Н. Фенченко, В.П. Коверя, А.В. Кревсун

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: bondarenko@ilt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 3 января 2019 г., опубликована онлайн 26 июня 2019 г.

Анотація

Побудовано математичну модель квантових процесів в асиметричному інтерферометрі надмалої індуктивності L0 ≈ 10–13 Гн, який шунтується надпровідним контуром значної індуктивності L1 >> L0·107. Проведено верифікацію моделі шляхом зіставлення розрахованих параметрів моделі з одержаними експериментальним шляхом.

Ключові слова: асиметричний квантовий інтерферометр, точковий контакт Джозефсона, дискретизація струму та магнітного поля.