Low Temperature Physics: 45, 908 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5116542
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 8 (Август 2019), c. 1061-1067    ( к оглавлению , назад )

Spatiotemporal vortex rings in atomic Bose–Einstein condensates

O.G. Chelpanova, Y.I. Kuriatnikov, S. Vilchinskii, and A.I. Yakimenko

Department of Physics, Taras Shevchenko National University of Kyiv 64/13 Volodymyrska Str., Kyiv 01601, Ukraine
E-mail: sivil@ukr.net

Received March 1, 2019, published online June 26, 2019

Анотація

Досліджено просторово-часові вихорові кільця з фазовою дислокацією у просторі та часі. Показано, що ці структури природно виникають як періодичні у часі фазові дислокації в області низької густини збуреного атомарного конденсату Бозе–Ейнштейна. Досліджено умови формування, динаміку і стабільність просторово-часових вихорових кілець для відштовхуючих і притягуючих міжатомних взаємодій. Ці теоретичні висновки відкривають перспективу для експериментального спостереження нового типу топологічних когерентних структур в ультрахолодних газах.

Ключові слова: БЕК, ультрахолодні гази, вихори, вихорові кільця.