Low Temperature Physics: 45, 848 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5116533
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 8 (Август 2019), c. 995-1017    ( к оглавлению , назад )

Parametric effects in circuit quantum electrodynamics (Review Article)

Waltraut Wustmann

Laboratory for Physical Sciences, College Park, MD 20740, USA

Vitaly Shumeiko

Department of Microelectronics and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 41296 Göteborg, Sweden
E-mail: vitaly.shumeiko@chalmers.se

Received March 4, 2019, published online June 26, 2019

Анотація

Пропонується огляд останніх досліджень в області квантових параметричних явищ в надпровідних резонаторах, що перебудовуються, які містять джозефсонівські переходи. Обговорюються фізичні процеси в резонаторах при параметричному збудженні та теоретичні методи їх опису. Детально обговорюються механізми посилення сигналів і перетворення частоти при виродженому й невиродженому параметричних резонансах, включаючи процеси стиснення квантового шуму і фотонні кореляції. Експериментальні досягнення в цій об-ласті відіграють вирішальну роль в успішному застосуванні квантових параметричних підсилювачів для квантових інформаційних технологій. Ми також обговорюємо багатофотонні процеси розпаду та експерименти щодо порушення параметричних і субгармонічних коливань.

Ключові слова: квантова електродинаміка ланцюгів, резонатор, який перебудовується, джозефсонівський перехід, пара-метричний підсилювач, параметричний резонанс, квантове стиснення, відношення сигнал-шум.