Low Temperature Physics: 45, 841 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5116532
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 8 (Август 2019), c. 986-994    ( к оглавлению , назад )

Макроскопическая динамика сверхтекучей турбулентности

С.К. Немировский

Институт теплофизики СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва, Россия
E-mail: nemir@itp.nsc.ru

Статья поступила в редакцию 10 мая 2019 г., опубликована онлайн 26 июня 2019 г.

Анотація

Обговорюються проблеми гідродинаміки надплинної рі-дини, яка містить xаотичні клубки квантованих вихрових ниток. Побудова такої гідродинаміки рішучим чином зале-жить від статистики вихрового клубка. Представлено та про-коментовано побудову гідродинамічних рівнянь в двох важ-ливих випадках. Перший випадок відповідає клубку, який складається з повністю хаотичних вихрових ниток. Такий випадок реалізується у протипоточному гелії, він називається турбулентністю Вайнена. При побудові макроскопічної динаміки система рівнянь замикається рівнянням Вайнена для щільності вихрових ниток. Інший випадок, так званий випадок Холла–Вайнена–Бекаревича–Халатникова, відповідає ситуації, коли в системі є пучки поляризованих вихрових ниток. В цьому випадку система замикається за допомогою співвідношення Фейнмана, що зв’язує щільність вихрових ниток із завихореністю надплинної швидкості. Обговорюються проблеми, які пов’язані із застосуванням обох випадків.

Ключові слова: надплинна турбулентність, квантовані вихрові нитки, макроскопічна динаміка.