Low Temperature Physics: 45, 823 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5116531
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 8 (Август 2019), c. 965-985    ( к оглавлению , назад )

Вольт-фарадные явления в структурах металл–диэлектрик–полупроводник (Обзор)

А. Левченко1, Л. Межов-Деглин1, I. Chikina2, В. Шикин1

1Институт физики твердого тела РАН, 142432 Черноголовка, Россия
E-mail: shikin@issp.ac.ru; shikinv@gmail.com

2LIONS, NIMBE, CEA, CNRS, Universite’ Paris-Saclay, CEA-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France

Статья поступила в редакцию 20 февраля 2019 г., опубликована онлайн 26 июня 2019 г.

Анотація

Обговорюються методичні можливості для вивчення вольт-фарадних явищ в плоских структурах метал–діелектрик–напівпровідник (МДН-сендвічі), що широко використовуються, та основні з ефектів, для яких запропонований розгляд виявляється ефективним. Серед них: кінетика утворення двовимірних заряджених шарів на поверхні кріогенних рідин і в напівпровідникових структурах (інверсійні, акумуляційні шари в МДН-сендвічах, включаючи воду як власний напівпровідник), деталі поведінки діелектричної сталої рідких діелектриків, що містять невелику частку власних іонів, властивості електролітичного конденсатора, нелінійні ефекти, що супроводжують кінетику розпаду поверхні рідкого діелектрика (кріогенного або нормального), який втрачає стійкість у зовнішньому електричному полі, нормальному до межі рідина–пар, і т.п. Підкреслюється глибока аналогія між статистичними властивостями води як власного електроліту та електрон-дірковими напівпровідниками. Відзначаються переваги вольт-фарадної діагностики води як власного електроліту.

Ключові слова: власний електроліт, вакуумний електроліт, накопичувальний шар, інверсійний шар, електролітичний конденсатор.