Low Temperature Physics: 45, 469 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5097354
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 5 (Май 2019), c. 547-554    ( к оглавлению , назад )

Самоорганизация нейтральных частиц на поверхности сверхтекучего He II

А.А. Левченко1,2, Е.В. Лебедева1, Л.П. Межов-Деглин1,2, А.А. Пельменёв2,3

1Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, 142432, Россия
E-mail: lebedeva@issp.ac.ru

2Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН, Черноголовка, 142432, Россия

3Филиал Института энергетических проблем химической физики РАН им. В.Л. Тальрозе, Черноголовка, 142432, Россия

Статья поступила в редакцию 12 ноября 2018 г., опубликована онлайн 26 марта 2019 г.

Анотація

Для візуалізації вихрових течій, що виникають на поверх-ні надплинного He II при взаємодії неколінеарних поверхневих хвиль, в об'єм рідини вводили порожні скляні мікросфери діаметром ~60 мкм і щільністю, меншою та близькою до щільності рідкого гелію, які під поверхнею He II об'єднувалися в агрегати (трасери) з характерними розмірами 0,2–0,3 мм. Приведено експериментальні результати та обговорюється можливість самоорганізації легких трассеров, покритих шаром рідкого гелію, і формування на поверхні He II за рахунок сил поверхневого натягу макроскопічних плоских структур — «сніжинок» із скляних трасерів, що спостерігаються в експериментах.

Ключові слова: надплинний He II, поверхневий натяг, самоорганізація нейтральних частинок на поверхні.