Low Temperature Physics: 45, 317 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5090089
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 3 (Март 2019), c. 363-370    ( к оглавлению , назад )

Theoretical study of “trapping sites” in cryogenic rare gas solids doped with β-dicarbonyl molecules

G. Rojas-Lorenzo1, M. Lara-Moreno2, A. Gutiérrez-Quintanilla1,3,M. Chevalier3, and C. Crépin3

1Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (InSTEC), Universidad de La Habana, Ave. Salvador Allende No. 1110, Quinta de los Molinos, La Habana 10400, Cuba

2Université de Bordeaux and CNRS, ISM, UMR 5255, F-33400 Talence, France

3Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay (ISMO), UMR 8214, CNRS, Univ. Paris-Sud, Université Paris Saclay, F-91405 Orsay, France
E-mail: german@instec.cu;
claudine.crepin-gilbert@u-psud.fr

Received October 24, 2018

Анотація

Для імітації росту допованих кристалів інертного газу використана модель осадження. В якості домішок розглянуто органічні молекули з одним внутрішньомолекулярним водневим зв'язком: малональдегід, 2-хлормалональдегід та ацетилацетон. Залежно від властивостей кристала інертного газу, а також розмірів й форм молекул домішок отримано характеристики різних «пасток». Моделювання проводилося з використанням методів класичної молекулярної динаміки, включаючи ангармонічне наближення, з урахуванням нульових коливань кристала. Результати корелюють з отриманими раніше для цих систем даними ІЧ-спектроскопії.

Ключові слова: кристали інертних газів, атомні та молекулярні домішки, міжатомні парні потенціали, спектроскопія.