Low Temperature Physics: 45, 310 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5090088
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 3 (Март 2019), c. 356-362    ( к оглавлению , назад )

Rotationally induced luminescence of nanoclusters immersed in superfluid helium

P.T. McColgan1, S. Sheludiakov1, P.M. Rentzepis2, D.M. Lee1, and V.V. Khmelenko1

1Texas A&M University, Department of Physics and Astronomy, Institute of Quantum Science and Engineering 4242 TAMU, 77843-4242 College Station, Texas, United States
E-mail: seshel@physics.tamu.edu

2Texas A&M University, Department of Electrical and Computer Engineering 3127 TAMU, 77843-3127, College Station, Texas, United States

Received October 24, 2018

Анотація

Досліджено вплив швидкості обертання склянки з надплинним гелієм (He II) на інтенсивність люмінесценції нанокластерів, які знаходяться всередині He II. Спостерігається збільшення емісії α-групи атомів азоту (перехід 2D4S) в нанокластерах, яке корелювало зі збільшенням швидкості обертання склянки. Збільшення люмінесценції також спостерігалося при збільшенні вмісту молекулярного азоту в азотно-гелієвій газовій суміші, яку використовували для отримання нанокластерів молекулярного азоту. Ми припускаємо, що цей ефект пов'язаний зі зміною щільності квантових вихорів в He II при зміні швидкості обертання склянки. При збільшенні щільності вихорів ймовірність захоплення нанокластеров в серцевинах вихорів також підвищується. Усередині серцевин вихорів відбувається зіткнення нанокластерів, внаслідок цього відбувається рекомбінація атомів азоту, що знаходяться на поверхні нанокластерів, та їх люмінесценція.

Ключові слова: люмінесценція, квантові вихори, оптична спектроскопія, нанокластери.