Low Temperature Physics: 45, 301 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5090045
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 3 (Март 2019), c. 347-355    ( к оглавлению , назад )

Computational study of the stable atomic trapping sites in Ar lattice

Georgiy K. Ozerov1, Dmitry S. Bezrukov1,2, and Alexei A. Buchachenko1

1Skolkovo Institute of Science and Technology, Skolkovo Innovation Center, Building 3, Moscow 143026, Russia
E-mail: g.ozerov@skoltech.ru
a.buchachenko@skoltech.ru

2Department of Chemistry, M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Russia

Received October 24, 2018

Анотація

Для дослідження стабільних пасток атомів в гранецентрованій кубічній гратці аргону, що моделюється потенціалами Леннарда-Джонса, використано методи глобальної оптимізації та оцінки термодинамічної стійкості за методом опуклих оболонок. У повній відповідності з інтуїтивними кристалографічними міркуваннями виявлено пастки п’яти загальних типів: залучення в тетраедричні та октаедричні порожнини гратки, заміщення її вузла та заміщення чотирьох- та шести-атомних вакансій. Індивідуальність цих типів встановлена за результатом аналізу радіальних функцій розподілу атомів гратки. Представлено карти областей стійкості пасток всіх типів в просторі параметрів взаємодії Леннарда-Джонса між захопленим атомом та атомом гратки. Передбачення числа й типів стійких пасток атомів H, Mn, Na, Yb, Eu та Ba, які отримано на основі карт, узгоджуються з результатами більш точних моделей та доступних експериментів з матричної ізоляції.

Ключові слова: тверді інертні гази, пастка, взаємодія гість–господар.