Low Temperature Physics: 45, 294 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5090043
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 3 (Март 2019), c. 338-341    ( к оглавлению , назад )

Dense quantum hydrogen

W.J. Nellis

Department of Physics, Harvard University, Cambridge, MA 02138, USA
E-mail: nellis@fas.harvard.edu

Received October 24, 2018

Анотація

Ультраконденсований рідкий металевий водень отримано при високому тиску. Металевий водень мав би багато наукових та технологічних застосувань, якби міг залишатися в мета-стабільному стані при нормальних умовах. Питання про квантову природу щільного водню актуальне як при високому тиску, так і для матеріалів, які залишаються метастабільними при скиданні тиску. Квантові нульові коливання можуть істотно впливати на властивості металевого H при високому тиску і можуть несприятливо позначатися на часи життя метастабільного твердого водню, що особливо актуально для практичних застосувань. Металева (вироджена) рідина H була отримана при динамічному та статичному стисненні в умовах зворотної ударної хвилі в алмазній ковадлі, що нагрівається лазером. Тиск та температура в цих експериментах становили до 180 ГПа та 3000 К, при яких металева рідина Н являє собою квантово-вироджену рідину з Т/ТF << 1, де TF — температура Фермі. Час проведення експерименту при статичному стисненні близько 500 ГПа й температурі 5,5 К становив до декількох тижнів, що достатньо для спостереження квантової дифузії, яка має істотний вплив на хімічний склад цього металевого зразка.

Ключові слова: ультраконденсована металева рідина, металевий водень, високий тиск.