Low Temperature Physics: 45, 282 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5090041
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 3 (Март 2019), c. 325-331    ( к оглавлению , назад )

The lower limit of thermal conductivity in multicomponent solutions of rare gas solids

V.A. Konstantinov, A.V. Karachevtseva, V.P. Revyakin, and V.V. Sagan

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine 47 Nauky Ave., Kharkiv 61103, Ukraine
E-mail: konstantinov@ilt.kharkov.ua

Received October 24, 2018

Анотація

Досліджено ізохорну теплопровідність твердого розчину Kr0,63Xe0,37 для трьох зразків з різними молярними об’ємами в інтервалі температур від 80 К до початку плавлення, а також теплопровідність потрійного (Kr0,63Ar0,185Xe0,185) та чотирьохкомпонентного (Kr0,63Ar0,12Xe0,12(CH4)0,13) твердих розчинів. Виявлено, що для багатокомпонентних розчинів теплопровідність досягає мінімуму, в результаті чого подальше додавання домішкових атомів в твердий розчин не впливає на теплопровідність відповідно до недавніх розрахунків з використанням методів нерівноважної молекулярної динаміки (NEMD) для аргону. Фононний внесок в теплопровідність істотно залежить від молярного об’єму зразка та концентрації домішки, на відміну від вкладу дифузних мод, який практично не залежить від цих чинників.

Ключові слова: теплопровідність, затверділі інертні гази, тверді розчини, фонон, дифузон.