Low Temperature Physics: 45, 276 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5090040
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 3 (Март 2019), c. 318-324    ( к оглавлению , назад )

Studies of charging mechanisms in impurity-helium condensates by means of impedance spectroscopy and current spectroscopy

A.A. Pelmenev1,2, I.B. Bykhalo1, I.N. Krushinskaya1, and R.E. Boltnev1,3

1Branch of Talroze Institute for Energy Problems of Chemical Physics RAS, Chernogolovka 142432, Russia

2L.D. Landau Institute of Theoretical Physics RAS, Chernogolovka 142432, Russia

3Joint Institute for High Temperatures RAS, Moscow 125412, Russia
E-mail: pelmenevaa@ gmail.com; boltnev@gmail.com

Received October 24, 2018

Анотація

Просту експериментальну методику розроблено та успішно випробувано для використання можливостей спектроскопії імпедансу при дослідженні процесів на стадії руйнування зразків домішково-гелієвих конденсатів. Вперше використано комбінацію методів спектроскопії імпедансу, струмової спектроскопії та оптичної спектроскопії для дослідження руйнування домішково-гелієвих конденсатів. Отримані результати показали високу чутливість нової методики та підтвердили появу зарядів (заряджених нанокластерів) на стадії руйнування домішково-гелієвих конденсатів.

Ключові слова: нанокластери, домішково-гелієві конденсати, спектроскопія імпедансу, надплинний гелій, стабілізація іонів і радикалів.