Low Temperature Physics: 45, 268 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5090039
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 3 (Март 2019), c. 310-317    ( к оглавлению , назад )

Role of short-range atom-atom forces in formation of the orientational structure of simple molecular crystals

E.S. Yakub

Odessa National Economic University, 8 Preobrazhenskaya, Odessa 65082, Ukraine
E-mail: eugene.yakub@gmail.com

Received October 24, 2018

Анотація

Зроблено спробу пояснити причину появи деяких фаз, що мають різні орієнтаційні та просторові структури, на фазовій діаграмі кристалів, утворених тетраедричними молекулами. Класичний метод Монте-Карло застосовано до твердого важкого метану CD4 та оцінено роль різних внесків у нецентральні міжмолекулярні взаємодії в формування орієнтаційної структури простих молекулярних кристалів.

Ключові слова: фазова діаграма, метод Монте-Карло, важкий метан, молекулярне обертання, атом-атомні взаємодії.