Low Temperature Physics: 45, 254 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5090035
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 3 (Март 2019), c. 294-300    ( к оглавлению , назад )

Thermodynamic properties of CH4, CCl4 and CF4 on the melting line. Theory and computer simulation

L.N. Yakub and E.S. Bodiul

V.S. Martynovsky Institute of Refrigeration, Cryotechnology and Energetics, Odessa National Academy of Food Technologies, Ukraine
E-mail: lydia.yakub@gmail.com

Received October 24, 2018

Анотація

Термодинамічні властивості конденсованих фаз метану CH4, тетрафторметану CF4 та чотирихлористого вуглецю CCl4 вивчалися на лінії плавлення та в області високого тиску з використанням рівнянь стану, розвинених раніше для метану в рамках термодинамічної теорії збурень. Представлено результати комп’ютерного моделювання Монте-Карло ГЦК фаз метану та чотирихлористого вуглецю, а також моноклінної фази тетрафторметану з використанням моделі потенціалу, що враховує як центральну, так і октупольно–октупольну взаємодію. Оцінюється внесок октупольно–октупольної взаємодії в термодинамічні властивості кристалів. Результати моделювання порівнюються з наявними експериментальними даними на лініях сублімації та плавлення, а також з результатами попередніх розрахунків, заснованих на рівняннях стану.

Ключові слова: термодинамічні властивості, метан, теорія збурень, метод Монте-Карло, молекулярні кристали.