Low Temperature Physics: 44, 1105 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5055862
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 10 (Октябрь 2018), c. 1404-1411    ( к оглавлению , назад )

Динамика кристаллизации твердого этанола

В.Б. Ефимов, А.Н. Изотов, О.Г. Рыбченко

Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия
E-mail: victor_efimov@yahoo.co.uk,
efimov@issp.ac.ru

Статья поступила в редакцию 7 мая 2018 г., опубликована онлайн 28 августа 2018 г.

Анотація

Експериментальні дослідження кінетики фазових переходів зразків етилового спирту C2H5OH з аморфної у кристалічну фазу показали, що швидкість переходів та їх енергетичні характеристики сильно залежать від розмірів зразків та складу зразка (спирт-ректифікат, абсолютний спирт). Масивні аморфні зразки спирту-ректифікату розмірами в декілька міліметрів кристалізуються майже повністю в моноклинну фазу за кілька годин при температурі Т ~ 125 К, в той час як в аморфних нанокластерних зразках, що складаються з кластерів розмірами порядку десятків нанометрів, подібний перехід спостерігали при Т ~ 110 К. Характерні часи переходу з однієї кристалічної фази в іншу також сильно відрізнялися. Температури переходу з пластичної фази в моноклинну як масивних, так і нанокластерних зразків з абсолютного спирту були нижче (100–105 К), і кристалізація нанокластерних зразків відбувалася значно швидше. Показники степені залежності x ~ t n за моделлю JMAK (кристалізація аморфної речовини) сильно залежали від температури, і для нанокристалітів становили близько одиниці та менше, в той час як для масивних зразків показник степені n виявився ближчим до двох як для ректифікату, так і для абсолю-тного спирту.

Ключові слова: етанол, кристалізація, аморфні структури, рентгенівська дифракція.