Low Temperature Physics: 44, 1085 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5055856
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 10 (Октябрь 2018), c. 1380-1385    ( к оглавлению , назад )

Пузырьковые состояния атомов в жидком гелии

А.М. Дюгаев1, Е.В. Лебедева2

1Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАНЧерноголовка, 142432, Московская обл., Россия

2Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, 142432, Московская обл., Россия
E-mail: lebedeva@issp.ac.ru

Статья поступила в редакцию 21 марта 2018 г., опубликована онлайн 28 августа 2018 г.

Анотація

Досліджено сольватацію атомів домішки {Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, Ba} з малою енергією іонізації у рідкому гелії. Показано, що урахування непарної взаємодії атома домішки з атомом гелію важливий для визначення параметрів стану атома. Сильне відштовхування від атомів гелію валентних електронів домішки визначає розмір їх бульбашкового стану R0. Значення R0 універсально, а комбінація 2R0/ν = const ≈ 11–13 слабко залежить від місця домішкового атома в таблиці Менделєєва. Параметр ν задано величиною енергії іонізації домішки J = 1/2ν2 (в атомних одиницях), ν має значення розміру домішкового атома. Визначено енергетичний бар’єр, що розділяє об’ємні та поверхневі атомні домішкові стани.

Ключові слова: домішки в рідкому гелії, енергія сольватації, бульбашкові стани.