Low Temperature Physics: 44, 1070 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5055850
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 10 (Октябрь 2018), c. 1363-1367    ( к оглавлению , назад )

Ротонные возбуждения в конденсированной среде

А.И. Карасевский

Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, пр. Вернадского, 36, г. Киев, 03142, Украина
E-mail: akaras@imp.kiev.ua

Статья поступила в редакцию 7 мая 2018 г., опубликована онлайн 28 августа 2018 г.

Анотація

Показано, що в розплавах поблизу кривої плавлення, в багатокомпонентних рідинах, щільних газах, а також надплинному гелії однорідний стан середовища може бути нестійким. В середовищі можуть спонтанно утворюватись нанокластери, метастабільна стійкість яких обумовлена зростанням орієнтаційної ентропії при спонтанному обертанні наночастинок. При позитивній енергії утворення наночастинок їх концентрація визначається зростанням конфігураційної ентропії системи. Подібно вакансіям в кристалах ротонні кластери є структурними дефектами розплаву.

Ключові слова: нанокластери, розплави, термодинамічна рівновага.