Low Temperature Physics: 44, 1066 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5055849
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 10 (Октябрь 2018), c. 1358-1362    ( к оглавлению , назад )

Возбуждение колебаний концентрации и температуры вибрирующими телами в сверхтекучем растворе 3Не–4Не

Т.Г. Вихтинская, К.Э. Немченко, С.Ю. Рогова

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина пл. Свободы, 4, г. Харьков, 61022, Украина
E-mail: nemchenko@karazin.ua

Статья поступила в редакцию 16 июня 2018 г., опубликована онлайн 28 августа 2018 г.

Анотація

Проведено дослідження збудження коливань концентрації і температури в хвилях першого, другого звуків та в тепловій хвилі тілами, які коливаються в надплинному розчині 3Не–4Не з концентрацією, що перевищує 10% 3Не. Зокрема, досліджено можливість випромінювання другого звуку та теплової дисипативної хвилі камертоном, який вібрірує, ефективність такого випромінювання в залежності від концентрації розчину та можливий вплив цього випромінювання на затухання коливань камертона, яке спостерігається в експериментах та не отримало досі теоретичного пояснення.

Ключові слова: надплинні розчини, дисипативна теплова хвиля, другий звук, перший звук, стінка, яка коливається.