Low Temperature Physics: 44, 1062 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5055848
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 10 (Октябрь 2018), c. 1353-1357    ( к оглавлению , назад )

Некоторые особенности длинноимпульсного режима распространения фононного листа в сверхтекучем 4Не

Р.В. Вовк

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, пл. Свободы, 4, г. Харьков, 61022, Украина
E-mail: rvvovk2017@gmail.com

C.D.H. Williams, A.F.G. Wyatt

School of Physics, University of Exeter, Exeter EX4 4QL, United Kingdom

Статья поступила в редакцию 13 марта 2018 г., опубликована онлайн 28 августа 2018 г.

Анотація

Досліджено кутовий розподіл густини енергії анізотропного «фононного аркушу» при його поширенні в надплинному 4He при довжині імпульсу до 300 нс. Наявність плоскої ділянки на кутових залежностях фононного сигналу пояснюється утворенням «гарячої» ділянки в центральній області аркушу та процесом генерації високоенергетичних фононів в цій центральній ділянці. Насичення ширини плоскої ділянки при тривалості імпульсу поблизу 300 нс пояснюється реалізацією довгоімпульсного режиму поширення пучка.

Ключові слова: надплинний гелій, поширення фононів, пучок фононів, теплові імпульси.